werkgeversaansprakelijkheid

This tag is associated with 2 posts

Werkgevers worden door rechtbank steeds vaker op verzekeringsplicht gewezen

Werkgevers worden al heel vaak door de rechter op hun zorgplicht ter voorkoming van bedrijfsongevallen gewezen. Art 611 Boek 7 BW (goed werkgeverschap) wordt er echter ook steeds vaker bij betrokken. Hierbij wordt de werkgever verweten geen behoorlijke verzekering te hebben afgesloten. Lees hier over 2 recente uitspraken.

Werkgevers steeds vaker aansprakelijk

Werkgeversaansprakelijkheid is een kat-en-muisspel tussen de werkelijkheid en nieuwe jurisprudentie. Rode draad is volgens verzekeringsexpert Erwin Thoonen dat ‘werkgevers steeds meer aansprakelijk worden gesteld.’ En dat is slecht nieuws voor organisaties met alleen een Aansprakelijkheids Verzekering Bedrijven. Een medewerker aan de stansmachine heeft het druk, hij moet nog zes orders draaien vandaag. Daarom wil hij [...]

Nieuwsbrief ontvangen? Mijn gegevens zijn:

Uw aanmelding is gelukt.

Twitter Luc IJsseldijk